Przemoc

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) za przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

 

Przemoc może mieć postać: 
- przemocy fizycznej,
 np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy,  
- przemocy psychicznej, np.   wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, 
- przemocy seksualnej, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych,
- przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. 
Cyberprzemoc – (ang.cyberbullying) to wszelka przemoc z użyciem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych – komunikatorów, czatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów.

 

Przykłady cyberprzemocy:
• wysyłanie wulgarnych e-maili i SMS-ów 
• kłótnie internetowe 
• publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów 
• podszywanie się pod inną osobę 
• obraźliwe komentowanie wpisów na blogu 
• przesyłanie linków z obraźliwymi zdjęciami i filmikami znajomym

 

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy, pamiętaj, że:
• Masz prawo żyć w domu wolnym od przemocy, 
• Masz prawo do szacunku i godnego traktowania,
• Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
• Masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania, 
• Masz prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw domu, rodziny, dzieci i wydatków,
• Twoje potrzeby są równie ważne, jak potrzeby partnera,
• Masz prawo popełniać błędy,
• Masz prawo do swobodnego kontaktowania się z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, 
• Nic nie usprawiedliwia przemocy,
• Masz prawo szukać pomocy w sytuacji, gdy jesteś niezadowolony/zaniepokojony tym, co się dzieje w domu. 

 

Lokalną pomoc można uzyskać w takich instytucjach, jak: 

 

1. Komisariat Policji w Czerniewicach, ul. Mazowiecka 24, 97-320 Czerniewice Tel. (44) 710-41-77

 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 2, 97-226 Żelechlinek Tel. (44) 712-27-16 

 

 

 

Można również skorzystać z pomocy: 

1.(OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim

 

ul. Barlickiego 30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

tel.:      (44) 725-14-60, (44) 724-69-49

 

e-mail:             powiatowecentrumpomocyrodzinie1@neostrada.pl

 

Dotyczy powiatu: tomaszowski

 

2. Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Tel. 801 120 002 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-22:00, w niedzielę i święta w godz. 8:00-16:00), Tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 17:00-21:00)
Poradnia e-mailowa: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. Policyjnego Telefonu Zaufania
Tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9:30-15:30, od godz. 15:30 – 9:30 włączony jest automat, 

 

4. Bezpłatnej Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, 
Tel. 116 123

 

Punkt kosultacyjny mieszczący się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie oferuje pomoc specjalistyczną dla mieszkańców gminy. Dyżury odbywaja się co drugi wtorek miesiąca w godzinach 14:30 - 19:30.
Przyjmuje w nim psycholog, który udziela pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz dotknietym przemocą domową.