Pomoc żywnościowa - Podprogram 2018 PDF Drukuj Email
czwartek, 02 sierpnia 2018 08:37

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

W związku z rozpoczęciem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018, informujemy o możliwości korzystania z pomocy w postaci paczek żywnościowych.

DLA KOGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Grupy osób najbardziej potrzebujących w szczególności: bezdomni; niepełnosprawni; migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe; pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w POPŻ.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028 w przypadku osoby w rodzinie.

JAK UZYSKAĆ POMOC

  • osoby bezdomne powinny podpisać oświadczenie dostępne w organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszeniu Aktywni Dla Gminy Żelechlinek,
  • pozostałe osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku.

Osoby zainteresowane wyżej wymienioną pomocą prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 2,

tel. (44) 712-27-16; 788-662-623